Turkiskt medborgarskap

Turkish CitizenshipVarje år söker flera utlänningar om att få turkiskt medborgarskap. Nedan finner du en kort sammanställning över de krav som måste vara uppfyllda.

Regler för att kunna få turkiskt medborgarskap:

1. Turkiskt medborgarskap från födseln: 

Om en av föräldrarna är turkisk medborgare, så får barnet automatiskt turkiskt medborgarskap 

2. Turkiskt medborgarskap för vuxna:

a) ansökan/blankett
Sökande till turkiska medborgarskap skall:
- Vara myndig och ha kapacitet att agera i enlighet med nationell lag
- Varit bosatt i Turkiet i minst fem år och inte ha lämnat landet mer än max sex månader under denna period 
- Inte ha en sjukdom som utgör ett hot mot folkhälsan
- Ha grundläggande kunskaper i turkiska
- Kunna uppvisa hur de försörjer sig 
- Vara ostraffad enligt brottsregistret
Chanserna för att få ett turkiskt medborgarskap kan öka om du uppvisar att du på något sätt bidrar till det turkiska samhället och/eller dess kultur, till exempel genom att vara universitetsprofessor eller professionell idrottare.

b) ansökning om turkiskt medborgarskap genom äktenskap
Detta är ett av de enklaste sätten att få turkiskt medborgarskap. Villkoren för detta är:
- Varit gift i minst tre år med en turkisk medborgare
- Det gifta paret måste leva tillsammans i samma bostad
- Den sökande får inte vara ett hot mot nationell eller allmän säkerhet
- Den sökande måste vara accepterad av sin make/makas turkiska familj

c) ansökning om turkiskt medborgarskap genom investering:
Enligt nya regler från 31/12 2017 så kan utlänningar som investerar i Turkiet direkt få turkiskt medborgarskap om något av följande uppfylls:
- Den sökande har köpt en fastighet för minst 1 miljon USD
- Investerat i ett företag för minst 2 miljoner USD
- Anställt minst 100 personer i Turkiet
- Gjort en insättning i en turkisk bank på minst tre miljoner USD 
- Investera minst tre miljoner USD i turkiska statsobligationer
* För att medborgarskap ska ges får ovan investeringar inte förändras på minst tre år

d) ansökningar om återförvärv av turkiskt medborgarskap
De personer som har förlorat sitt turkiska medborgarskap kan ansöka om detta på nytt efter att ha varit bosatta i Turkiet i minst tre år.