Uppehållstillstånd - Turkiet: Procedur för uppehållstillstånd.

summerhome oturma izniUtländska medborgare som vill komma in i Turkiet måste ha visum (30, 60 eller 90 dagar) eller viseringsfrihet. Utlänningar som vill stanna en längre period (vanligtvis ett år) måste ansöka om uppehållstillstånd i Turkiet.

Ansökan görs online, så du behöver ha ett biometrisk foto tillgängligt.
För att erhålla ett uppehållstillstånd i Turkiet, kommer du även att behöva följande dokument:
- Blankett/ansökan om uppehållstillstånd
- Kopia av giltigt pass eller resedokument (kopia av fotosidan och sidan med den sista ankomststämpeln)
- Fyra foton i pass-storlek
- Deklaration på dina ekonomiska resurser (500$ per månad eller dess motsvarighet i annan valuta) och bevis från din turkiska bank att kontot är i ditt namn
- Giltig sjukförsäkring i Turkiet
- Officiellt dokument med din adress (antingen en kopia av undertecknat och attesterat hyreskontrakt eller bevis på att du äger en fastighet i Turkiet där du kommer att bo under din vistelse i landet)

Första Ansökan

Om du ansöker om uppehållstillstånd för första gången måste du göra en onlinebokning innan du går in på kontoret. Onlinebokning måste göras innan ditt turistvisum går ut. E-Ikamet-ansökan görs online på den officiella hemsidan (www.goc.gov.tr) och se till att ha alla dokument som nämnts tidigare redo.
Om du ansöker för första gången, väljer du "Första ansökan". Efter att ha fyllt i e-Ikamet, kommer det att komma upp en bekräftelsesida med alla detaljer och hur mycket du ska betala till skattekontoret. Skriv ut sidan denna sida och ta med den till skattekontoret när du betalar. Spara kvittot på betalningsbekräftelsen du får av skattekontoret.
Efter att du har betalat skatt för uppehållstillståndet tar du med alla begärda handlingar samt kvittot på att du har betalat begärd skatt till skattekontoret till angiven mötestid på det lokala Nüfus-kontoret. 

Förlängning av uppehållstillstånd

Om du redan är innehavare av ett giltigt uppehållstillstånd, behöver du också ha ovan nämnda handlingar redo. Du använder samma hemsida för ansökan men väljer "Förlängning av uppehållstillstånd" istället för "Första ansökan". När ansökan är ifylld och skatten betald skickar du in alla begärda handlingar samt kvittot från skattekontoret per post eller bud. Vid förlängingar av upphållstillstånd behöver man generellt inte gå på möte på Nüfus-kontoret.