Turkiska e-visum

Mer än 16 miljoner turkiska visum utfärdades till utlänningar mellan april 2013 och januari 1, 2017 sedan det nya elektroniska systemet lanserades, meddelade UD.
 
Turkiet har samlats in $ 355.300.000 i viseringsavgifter från personer som hoppas att resa till Turkiet under perioden.
  
Landet fick 18,5 miljoner ansökningar "e-visum", varav 87,8% (16,2 miljoner) utfärdades, i genomsnitt 17.000 per dag.

Det största antalet visum har getts till människor från UK med 4,6 miljoner, följt av Irak med cirka 2 miljoner, och Nederländerna med 1,8 miljoner.
 
Det högsta antalet visum utfärdades den 13 juli, 2015, då 46,747 visum utfärdades.
 
Besökare kan få visum via webbplatsen evisa på ungefär tre minuter, enligt ministeriet.
  
Elektroniska viseringar (e-visum) eliminerar behovet av köer vid turkiska ambassader, konsulat, gränsgrindarna och flygplatser runt om i världen.

Sökande får sitt visum efter att information som krävs fyllts i och betalning gjorts på nätet via kreditkort.