ALANYA KOMMUN HAR ORGANISERAT EN MEDVETENHET HÄNDELSE FÖR GATAN DJUR

ALANYA KOMMUN HAR ORGANISERAT EN MEDVETENHET HÄNDELSE FÖR GATAN DJUR

Alanya Kommun, oktober 4, Världen djurskydd Dag, inom event som arrangeras av Alanya naturskydd och Nationalparker Institutionen, banners för gatan djur och vatten och mat behållare för deras kost har delats ut till deltagarna.

Alanya Kommun, med dess sociala projekt och medvetenheten om gatan djur och att öka medvetenheten, drog uppmärksamheten med de evenemang som arrangeras på oktober 4, Världen djurskydd Dag. Med deltagande av Alanya naturskydd och Nationalparker och Alanya Veterinär Kammaren Representation, de aktiviteter som anordnas av avdelningen för Veterinära Frågor har skapats för att öka medvetenheten om skydd av djur kärlek och street djur.

MAT OCH VATTEN SOM DISTRIBUERAS FÖR DJUR

Inom ramen för det program som utarbetats för den 4: e oktober Värld djurskydd Dag, mat och vatten delades ut till deltagarna med affischer som utarbetats av Alanya Kommun och Alanya naturskydd och Nationalparker Institutionen för utfodring av gatan djur i trakten.

Alanya Kommun har också publicerat "1 Behållare med Vatten" - affischer på anslagstavlor över hela staden för att öka medborgarnas medvetenhet.