Lagfart -TAPU

Lagfart -TAPU

Tapu är lagfart på turkiska, som är ett juridiskt dokument som visar att du äger alla rättigheter till bostaden. Ägarens fullständiga namn, foto och detaljerad information om bostaden redovisas i det här dokumentet.

Vad behöver du göra för att få en TAPU?

Detta officiellt dokument tillhandahålls och registreras i fastighetskontoret (Tapu kontoret) på den ort där din bostad är. Lagfart arkiveras här och måste förseglas med en stämpel. Samtidigt då du ansöker om din lagfart, måste du komma personligen (eller din förvaltare med fullmakt) till Land Registry Office (Tapukontoret)med säljaren av fastigheten samt boka en officiell tolk (i de fall du inte talar turkiska). Efter undertecknandet av dessa handlingar, är inköpsprocessen av fastigheten i Turkiet klar och du blir ägare och har alla rättigheter till din egendom i Turkiet.

Summer Home Real Estate hjälper dig med alla nödvändiga handlingar som krävs för att få din lagfart.