Villkor för användning

Villkor för användning

Beskrivning
Du hittar Summer Home Real Estate användarvillkor på www.summerhometurkey.com.

Eventuell personlig information om besökare, samlas inte in eller sparas av  www.summerhometurkey.com.  Webbplatsen skickar heller ingen information (SPAM) till besökare eller tredje part.

Dessutom skickas inte några cookies för insamling av data från din webbläsare.

Statistisk information som används för ytterligare förbättring av webbplatsen, för operativsystem och webbläsare loggas av Summer Home Real Estate. Den loggade informationen kommer inte att delas med någon tredje part.

Informationen som mottas via e-post via webbplatsen är strikt konfidentiell och kommer inte att distribueras eller säljas till någon tredje part.

Internet-användarnas integritet skyddas av Summer Home Real Estate.

Copywriting

Summer Home Real Estate och / eller dess närstående bolag och dotterbolag behåller kontrollen, äganderätten och / eller licenserna och skyddar https://www.summerhometurkey.com/ och alla tjänster och innehåll på webbplatsen genom upphovsrätt och varumärke.

Det är otillåtet att använda några utdrag från Summer Home Real Estate hemsida för något ändamål. Det är otillåtet att reproducera, kopiera, publicera, posta, ladda upp, överföra eller distribuera material eller information från webbplatsen. Information kan endast laddas ned och skrivas ut för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Innehållet kan endast delas av andra via länkar eller social bokmärkning.

Vårt varumärke är registrerat

Summer Home Real Estate är ett registrerat varumärke och namnet, logotypen och varumärket för webbplatsen är skyddade av Republiken Turkiens upphovsrättslagar.